Hvor mye skal du låne?
Hvor lenge?
Din kredittscore:
Beløp
Periode
Rente
Kredittscore
Kredittscore
Etableringsgebyr
Månedlig beløp
Totalt å betale

De aller fleste vil ha behov for å ta opp et lån en eller flere ganger i løpet av livet. Det er mange variabler som påvirker den totale kostnaden av et lån. Hver enkelt lånesøker har begrensninger i form av hvor stort lånet kan være, og hvor mye en kan betale i renter og avdrag hver måned.

En lånekalkulator for forbrukslån kan være et svært nyttig verktøy for hjelpe en til å vise både månedlige og totale kostnader hos de ulike lånealternativene basert på hver enkelts individuelle muligheter og begrensninger.

Lånekalkulator for forbrukslån for å sammenligne ulike tilbud

Det kan være fornuftig å innhente tilbud fra flere banker. Tilbudene bankene gir kan legges inn i kalkulatoren for å sammenligne disse for å finne det beste tilbudet. Bruk en kalkulator som inkluderer alle variablene bankene har med i sine tilbud, slik at resultatet kalkulatoren viser er helt i tråd med kostnadene lånet vil innebære. Hent inn mer informasjon fra bankene om nødvendig, da ingenting bør være uklart i en lånesituasjon. Vær også oppmerksom på at kalkulatoren har riktig modell, da noen kalkulatorer regner ut både serielån og annuitetslån. Gå til forbrukslån.no/forbrukslån-kalkulator/ for å se en forbrukslån kalkulator.

Serielån og annuitetslån

Et serielån baseres på at kunden betaler like avdrag av lånesummen – med synkende rentekost – gjennom låneperioden. Et annuitetslån har lik kostnad hver måned. Serielånet har høyest innbetalinger i starten fordi rentekostnaden er høyere. Annuitetslånet derimot har like innbetalinger, men selve avdragene er lavere i starten da rentekostnaden er høyere. Bruk kalkulator for å sammenligne de to modellene. Nettavisen skriver at det viktigste er alltid renter og gebyrer på lånet, ikke hva slags type lån det er. De minner også om at det billigste til enhver tid er å ha minst mulig i lån.

  • Sammenlign totale kostnader mellom flere tilbud
  • Lån ikke mer enn du trenger

De ulike kostnadene på forbrukslån

En lånekostnad er mer enn bare rente. Den nominelle renten er den rene rentesatsen som banken kan tilby. Merk at renten bankene oppgir at de kan tilby er den gjennomsnittlige renten de gir sine eksisterende kunder. Nye kunder kan derfor få tilbud om både en høyere eller lavere rente enn den banken reklamerer for. Renten er avhengig av bankens vurdering av risiko hos hver enkelt låntaker. I tillegg til den nominelle renten, har mange lån tilleggskostnader som etableringsgebyr og månedsgebyr. Sammen utgjør disse kostnadene den effektive renten.

  • Bruk den effektive renten som sammenligningsgrunnlag når du bruker en forbrukslån kalkulator
  • Ta med ekstra kostnader som månedsgebyr i utregningen

Lån med betalingsanmerkning

Har du betalingsanmerkning? En betalingsanmerkning er ikke alltid en hindring da flere banker tilbyr lån for personer i denne situasjonen. Dog vil lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning ikke være mulig. Bankens rentesats er basert på opplevd grad av risiko ved hver enkelt kunde. En betalingsanmerkning vil øke bankens opplevde risiko for å ikke få tilbake sine penger.

Banken kan dermed også øke renten hos denne kunden. Undersøk med banken hva forskjellen i rentesatsen er med eller uten betalingsanmerkning, og bruk lånekalkulatoren for å se hva denne forskjellen utgjør i kostnader. Det vil alltid være mest økonomisk å kvitte seg med anmerkningen før det tas opp lån.

Forhandling av rentesats

Ved å sammenligne flere banker, kan dette brukes til forhandling av tilbud. Om en bank for eksempel har høyere gebyr, kan tilbudet fra en annen bank brukes til å forhandle med banken om for eksempel å senke renten. En bank kan være villig til å senke renten noe, slik at akkurat deres tilbud vil være tilbudet lånesøkeren velger å ta. En lånesøker som viser at den har kunnskap og har satt seg grundig inn i tilbudene kan få økt troverdighet i banken. Lånesøker kan da muligens også bli vurdert å ha lavere risiko – med redusert rente som en mulig konsekvens.

Jo større et forbrukslån er, dess større utslag vil en liten endring i renten gi. Bruk en forbrukslån kalkulator for å se hvor mye for eksempel en 0,1 % reduksjon i renten kan utgjøre på den totale lånekostnaden. Det kan høres lite ut, men ved et lån på 4 millioner kroner betalt over 20 år, vil en 0,1 % reduksjon i renten gi en besparelse i rentekostnader på over 45 000 kroner. Det kan derfor være verdt å bruke tid på å redusere renten, om det så er små justeringer banken kan tilby.

  • Få god kjennskap til lånets betingelser og kostnader
  • Forhandle renten med flere banker

Beste løsning ved å prøve seg fram

Variabler som rente, gebyr og nedbetalingstid vil påvirke den totale lånekostnaden. Det er ikke nødvendigvis banken som tilbyr lavest nominell rente som er den billigste løsningen, da denne banken for eksempel kan ha høyere etablerings- og månedsgebyr. Bruk lånekalkulatoren for å se hvor mye disse gebyrene utgjør, for å finne ut hvordan disse tilleggskostnadene påvirker den effektive renten. Legg merke til at den effektive renten vil øke om nedbetalingstiden er kort, da etableringsgebyret blir fordelt over færre måneder. Dette betyr derimot ikke at lånet koster mer med kortere nedbetalingstid, da rentekostnadene vil reduseres om lånet betales raskere ned.

Kortere nedbetalingstid betyr lavere rentekostnad. Ved å skrive inn ønsket lånebeløp, rente, og gebyrer, kan du prøve deg fram til å finne den korteste perioden du kan betale lånet tilbake. Dette basert på summen du har tilgjengelig hver måned til å betale på lånet. Ha en margin slik at den månedlige kostnaden på lånet ikke forhindrer husstanden å kunne bygge seg opp en buffer. Perioder med lavere inntekt eller uforutsette kostnader skal ikke måtte føre til betalingsproblemer. Legg merke til endringen på totale rentekostnader når du korter ned nedbetalingsperioden. Det kan være store besparelser i å betale lånet tilbake raskest mulig.

Tips: Sjekk også Sparebank 1 sin kalkulator

Forbrukslån kalkulator som motivator

Behovet for krisepakke under økonomisk nedgang viser at ikke alle har oppsparte midler til dårlige tider. Evnen til å kunne bygge en buffer, står i sammenheng med mengden lån og nedbetalinger hver enkelt har. Jo større andel av inntekten som går til månedlige kostnader for å betjene lån, betyr en mindre evne til å kunne sette til side midler for dårlige økonomiske tider. Det er i alle tilfeller viktig å ha en robust økonomi for å unngå å få betalingsproblemer, eller behov for mer lån ved for eksempel sykdom eller oppsigelse.

En lånekalkulator kan brukes som motivator for å betale raskere ned på lånet. Det kan være inspirerende å med jevne mellomrom skrive inn den resterende gjelden og totalkostnaden, og så legge inn verdiene om du for eksempel bruker deler av feriepengene til ekstra innskudd på lånet. Du får da direkte tilbakemelding fra programmet på hvor mye rentekostnader du sparer ved å gjøre dette innskuddet, og hvor mye raskere du er gjeldfri. Det er økonomisk lønnsomt å holde seg selv motivert til å betale ned forbrukslånet så raskt og effektivt som mulig.