Forbrukslånet er et fleksibelt lån, og kan brukes til mange ulike formål. En av disse er for å samle smålån og kreditter i ett større forbrukslån. Ved å samle flere smålån, kreditter og annen usikret gjeld i et forbrukslån reduserer du utgifter til nedbetaling av gjeld, og kan gjøre store besparelser.

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor du som låntaker ikke må stille med noen form for garanti eller sikkerhet for lånet. Låntilbyder vurderer søknad på bakgrunn av personlig økonomi, årlig inntekt og gjeldsgrad, ikke om du eier en bolig eller bil de kan ta pant i. Dette gjør at låntilbyder tar en høyere risiko ved å låne ut penger. Denne risikoen er det du som låntaker som betaler for, i form av høye renter.

Med et forbrukslån kan du låne mellom 5 000 og 600 000 kroner, og pengene kan brukes etter eget ønske. Du kan med andre ord søke om forbrukslån til:

 • å betale for en ferie eller reise
 • innkjøp av møbler, inventar, hvite- eller brunevarer
 • oppussing eller renovering av bolig eller hytte
 • refinansiering av annen usikret gjeld

I tilfeller med refinansiering er det viktig at du oppgir dette som formål med lånet. Dette må du på grunn av hvordan bankene vurderer lånesøknaden. Når du refinansierer kan tilbyder se bort i fra enkelte krav, som for eksempel gjeldsgrad og nedbetalingstid. Nedbetalingstiden på forbrukslån er maksimalt fem år, men ved refinansiering kan du bruke inntil 15 år.

Hvem kan søke om forbrukslån

For å kunne søke om og få innvilget forbrukslån må du som låntaker møte et sett med kriterier. Dette er krav låntilbyder har satt for å minimere risiko, både for seg som långiver og deg som låntaker. Det stilles også krav til långiver fra Finanstilsynet for å sikre din personlige økonomi.

Krav til låntaker:

 • Alder: Du må være minst 18 år for å få innvilget søknad om forbrukslån. Enkelte tilbydere har en aldersgrense på 20 til 25 år.
 • Inntekt: Du må ha en stabil månedlig og årlig inntekt som møter tilbyders inntektskrav og gir deg betalingsevne.
  Betalingsevne: Du må kunne håndtere de månedlige avdragene etter at faste avgifter og midler til livsopphold er trukket i fra. Du må også kunne håndtere en renteøkning på 5 %.
 • Betalingshistorikk: Du kan ikke ha noen pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Har du det vil tilbyder gi automatisk avslag på søknad.
 • Bosted: Du må være bosatt i Norge, og hvis du ikke er norsk statsborger må du også ha bodd i og skattet til Norge sammenhengende de siste tre årene.

Krav til låntilbyder:

 • Gjeldsgrad: Tilbyder kan ikke innvilge lån om din totale gjeldsgrad vil overstige fem ganger din årlige inntekt.
 • Betalingsevne: Tilbyder skal ta med livsopphold og en renteøkning på 5 % når de gjør en vurdering av låntakers betalingsevne.
 • Avdrag: Tilbyder skal gi en låneavtale med faste avdrag som sørger for at lånet er nedbetalt på maksimalt fem år.
 • Lånebeløp: Ved samling av gjeld kan ikke lånesummen være større enn summen på gjelden som skal samles.
 • Besparelse: I forbindelse med refinansiering kan ikke tilbyder innvilge en lånesøknad som ikke fører til reduserte gjeldskostnader.

Hvordan samle gjeld i forbrukslån

Å samle smålån, kreditter og andre usikrede lån er relativt rett frem. Du kan søke om forbrukslån med refinansiering som formål, og søknaden kan sendes til din dagligbank, en annen bank, eller du kan benytte deg av en lånemegler.

Uavhengig av metode, søknadsskjema er det samme. Du må fylle inn informasjon om deg selv, din bosituasjon og familiære situasjon, samt redegjøre for både inntekt og gjeld. I tilfelle med samling av gjeld, slik som refinansiering, må du også oppgi hva lånet skal brukes til og hvilken gjeld du ønsker å refinansiere.

Når du har sendt inn søknaden vil tilbyder behandle denne i løpet av 24 til 48 timer. Har du kun søkt hos en tilbyder vil du få et svar. Mens du benytter deg av en lånemegler kan du få svar fra over 20 ulike banker, avhengig av hvor mange den aktuelle megleren samarbeider med. Dette er årsaken til hvorfor det anbefales å søke om forbrukslån med en lånemegler.

Du sender inn en søknad om lån, som igjen blir videreformidlet til flere ulike lånetilbydere. Ulike tilbydere med ulike krav til alder og inntekt, og som alle kan gjøre vurderinger basert på skjønn. Så ved å søke hos flere øker du sjansen din for å få innvilget lånet og får samlet alle smålån og kreditter.

Fordel med å samle gjeld med forbrukslån

Forbrukslånet har som kjent en høyere rente sammenlignet med boliglån. Men, i enkelte tilfeller vil forbrukslånet være et bedre alternativ for å samle gjeld. Dette gjelder spesielt ved mindre lånesummer på under 500 000 kroner.

Kortere nedbetalingstid

Forbrukslån har en kortere nedbetalingstid sammenlignet med lån uten sikkerhet. Bruker du derimot forbrukslånet til å refinansiere kan du få inntil 15 års nedbetalingstid. Dette er lenge, men det er også kortere enn hva boliglånet er på. Likevel, det anbefales å velge den korteste nedbetalingstiden du med sikkerhet kan håndtere de månedlige avdragene på. Dette gir deg en raskere nedbetaling, mer går til faktisk nedbetaling, og du bruker mindre summer på renter og gebyrer.

Bedre økonomisk oversikt

Å nedbetale på to, tre, fire, fem eller flere smålån og kreditter gir deg en dårlig økonomisk oversikt. Ved å samle disse til ett større lån får du en bedre økonomisk oversikt, og kan fordele pengene dine mer fordelaktig i forhold til nedbetaling av gjeld. Bedre oversikt gjør det også enklere å nedbetale lånet raskere ved å gjøre ekstra innbetalinger.

Høyere kredittscore

Når du skal ta opp lån blir det gjennomført en kredittscore på deg. Antall gjeldsposter påvirker denne scoren negativt, da du betaler mye i renter og gebyrer. Ved å samle gjelden blir ikke gjelden din mindre, men du får færre poster å forholde deg til. Færre poster betyr mindre kostnader til renter og gebyrer, og også mindre risiko for mislighold av låneavtalen.

Mulighet for gode besparelser

Formålet med å samle usikret gjeld i et forbrukslån er å spare penger. Når tilbyder vurderer søknaden din om forbrukslån til refinansiering er dette noe som vurderes også. Tilbyder forplikter seg til å gi et bedre tilbud enn du har i dag. Og kan de ikke det, da har de ikke lov å innvilge søknad om lån til refinansiering.

Så når du søker om og får innvilget forbrukslån for å samle usikret gjeld er det sikkert at du vil spare penger. Du får bedre betingelser i forhold til renter, samtidig som du betaler færre gebyrer månedlig. Dette gir deg også muligheten til å spare mye hver måned. Du kan også bruke overskytende beløp til å redusere nedbetalingstiden, og spare enda mer på rentekostnader og gebyrer.

Oppsummering

Har du mistet oversikten over økonomien og har flere usikrede lån å betjene er forbrukslån en mulighet. Du kan bruke lånet til å samle all gjelden i et stort lån, og få ned kostnader knyttet til renter og gebyrer. Med et lån får du bedre oversikt, og du vil se at lånet går ned hver måned.

Får du inn ekstra penger er det og enklere å gjøre ekstra innbetalinger når du har ett lån å forholde deg til. Alle ekstra eller økte innbetalinger regnes som avdrag, og vil gi reduserte rentekostnader. Du kan også redusere nedbetalingstiden med et forbrukslån, siden du kan betale mer i avdrag og mindre i effektive renter hver måned.