Når du har pensjonert seg og går inn i de siste fasene av livet er det greit å unne seg litt ekstra. Ikke alle mottar en stor pensjon når de er ferdige med arbeidslivet. Da er det ikke uvanlig å ta opp et forbrukslån for å kunne leve det livet man ønsker. Hva skjer med gjelden du ikke rekker å nedbetale?

Forbrukslån og arv

Et forbrukslån kan ta tid å nedbetale. Samtidig lever vi stadig lenger og lenger. Du kan dermed ha flere tiår igjen å ta glede av når du pensjonerer deg. Men usikkerheten gjør at mange lurer på hva som skjer med gjelden når man går bort. Er det arvingenes ansvar å betale gjelden din? Det kan lønne seg å sette seg skikkelig inn i norsk arverett. Da kan du være trygg på hvilke muligheter du og dine arvinger har.

Arvingene må godta gjelden fra forbrukslånet

Det korte svaret er at du ikke trenger å arve noens gjeld. For at et forbrukslån skal gå i arv må arvingene godta det skriftlig. Du som arving må skrive under å at du vil overta gjelden etter den som har gått bort. Gjør du ikke det vil ikke gjelden falle på deg. Med andre ord trenger du ikke bekymre deg. Du må godkjenne skriftlig at du ønsker å arve gjelden. Men det å ikke godta arv av gjeld kommer også med en hake.

Om du velger å ikke arve noens gjeld kan du nemlig heller ikke arve formuen. Derfor bør du gjøre en vurdering på om det er verdt det. Det lønner seg å skaffe en oversikt over både gjelden og verdien på bolig og andre eiendeler. Det sier seg selv at det ikke lønner seg å arve et forbrukslån som overstiger verdien på alt den avdøde eier. Samtidig bør du heller ikke frasi deg arven på en stor formue kun fordi det følger med en mindre sum i gjeld. Er du i tvil om hva du bør gjøre kan det smarteste være å la være å signere inntil videre. Det trenger nemlig ikke bety at du ikke sitter igjen med noe til slutt.

Verdier fra dødsboet kan dekke gjelden

Om du ikke godtar å arve både gjelden og formuen, blir det tingretten som tar seg av saken. Da vil det være en bobestyrer som finner ut hva statusen er på både gjeld, dødsbo, formue og andre eiendeler. Bobestyrer vil videre betale ned lånet så godt det lar seg gjøre med disse verdiene. Deretter fordeles pengene som eventuelt er igjen på arvingene som normalt. Skulle det være større gjeld enn verdiene dekker får ikke arvingene utbetalt noe. Da er det utlåneren som må se denne gjelden som tapt. Det vil si at det aldri blir arvtagerens ansvar om du velger denne løsningen.

Takke nei til å arve forbrukslån

Fordelen med å takke nei til å arve forbrukslån er at det kan spare deg for tid, krefter og unødvendig stress. Det kan utgjøre en stor forskjell i en periode hvor du kanskje er i sorg og har andre ting å tenke på. Begravelser kan være både krevende og kostbare i seg selv. Det økonomiske utfallet vil uansett bli omtrent det samme. Hvis du istedenfor å gjøre opp hele gjelden samtidig hadde måttet betale ned på den over lengre tid, så hadde mer av arven forsvunnet i renter og gebyrer i tillegg.

Bakdelen med dette er selvfølgelig at du ikke har noen kontroll over hva som skjer med den avdødes bolig, bil, møbler eller verdisaker. Om noe har en affeksjonsverdi for deg eller andre i familien er det ikke ønskelig at dette skal selges for å betale banken tilbake. Du har heller ingen kontroll over hvem som kjøper hva til hvilken pris når du sier fra deg ansvaret. Antageligvis blir dette ordnet på raskest og enklest mulig måte for å få saken avsluttet.

Det er opp til deg

Når alt kommer til alt er det du som bestemmer over dine egne penger så lenge du er her på jorden. Du velger selv om du ønsker å leve så sparsommelig som mulig for de som kommer etter deg sin skyld. Eller om du ønsker å ta opp et forbrukslån for å spandere litt ekstra på deg selv nå som du har bedre tid.

Oppsummering – kan forbrukslån gå i arv?

Om du selv er barn eller barnebarn av noen som velger å ta opp lån sent i livet er det helt naturlig å bekymre seg. Det kan føles ubehagelig å ta opp temaet selv om personen står deg nær. Du behøver i alle fall ikke bekymre deg for at du skal bli sittende igjen med gjeld. For at du skal arve andres gjeld må du godkjenne det. Lånet kan påvirke verdiene du arver, men du vil ikke gå i minus.